English Norwegian
English Italian French Spanish Chinese Arabic Russian

Media

Here are a few of our activity news in norwegian media.

Noen lider av et terrorsyndrom

Foredragsholder Tahir Mahmood har laget en modell norske lærere kan bruke for å avsløre radikalisering av norsk ungdom. (Dagbladet.no)

 

 

Slik vil han avsløre radikalisering

Tahir Mahmood har fått statlig støtte for et program som skal forebygge ekstremister. Han mener det kan avsløre radikale før de blir en fare for det norske samfunnet. (VG.no)

 

 

Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Lærere, politi og imamer må drilles i hvordan radikalisering skjer trinn for trinn, mener foredragsholder Tahir Mahmood. Han har derfor utviklet et lynkurs. - Veldig interessant, fastslår Justisdepartementet. (Aftenposten.no)

 

 

Vil radikaliseringen til livs

Den nye justis– og beredskapsministeren Anders Anundsen (Frp) mener Norge må bli flinkere til å forebygge radikalisering av norske, muslimske ungdommer. En drammenser mener han har løsningen. (Dagsavisen.no)

Pre-order book

Gap Analysis Book

Book will be out in june 2016.
Pre-order the book: post@radicalisation.no

Our Intellectual and Exclusive Strength for Institutions and States

 • Innovation
 • Advanced Strategic process models
 • Knowledge based methodologies
 • Advanced Strategic courses
 • Advanced Strategic analysis
 • Advanced Strategic evaluations
 • Advanced Strategic solutions
 • Advanced Strategic policy makings
 • Advanced Strategic consultancies
 • Empirical Process Models - Methodologies
 • Advanced Tools of Administrative Solutions
 • 9 Advanced Counter Radicalisation Solutions for State Administrations
 • Mathematical Equations of Radicalistaion for Evaluations

Media

International the news

Tahir i VG, Slik vil han avslære radikalisering

Tahir i Dagbladet, Noen lider av et terrorsyndrom

Tahir i Aftenposten, Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Tahir i Dagsavisen, Vil radikalisering til livs

Tahir Tv

Tahir TV

Tahir TV