English Norwegian
English Italian French Spanish Chinese Arabic Russian

Kurs for SLT koordinatorer

En stor del av ansvaret for det lokale forebyggingsarbeidet er ifølge regjeringens aksjonsplan mot terrorisme lagt til kommunene og de lokale SLT koordinatorene. Dette er et nytt fagområde for disse, og et område som på flere måter skiller seg fra vanlig kriminalitetsforebyggende arbeid.

Vi i Ressurssenter for integrering, mangfold og fred har derfor laget et opplegg beregnet på denne målgruppen som er en grunnleggende innføring av hva som ligger i begrepene radikalisering, ekstremisme og terrorisme, hva som kjennetegner dem og hvordan de kan oppdages, stoppes og reverseres.

Målsettingen med kurset er å gjøre SLT koordinatorene og andre lokale ansvarshavere, i samarbeid med de lokale sikkerhetsrådene, politiet og andre relevante samarbeidspartnere, i stand til å identifisere, foreslå og iverksette relevante tiltak i situasjoner som kan utvikle seg i uønsket retning.

22 juli 2011 har vist oss at terrorisme er en reel trusselfaktor i dagens Norge, og faren er på ingen måte over. Men terrorisme dukker oftest ikke opp fra intet, men er nesten alltid resultatet av en foregående radikaliseringsprosess. Med riktig kunnskap om hva som skjer forut for selve terrorhandlingen, øker man muligheten til å identifisere og stoppe tilløpene før de resulterer i situasjoner som kan føre til død og ødelagte liv.

 

Kursmålsetting

Dette er et kurs som gir en grunnleggende innføring av hva som ligger i begrepene radikalisering, ekstremisme og terrorisme, hva som kjennetegner dem og hvordan de kan oppdages.

Målsettingen med kurset er å gjøre SLT koordinatorer og andre med lignende funksjoner i stand til å identifisere, foreslå og iverksette relevante tiltak i situasjoner som kan utvikle seg i uønsket retning.

Det er viktig å understreke at ikke all radikalisering ender opp i terrorisme, og at man ikke skal bygge opp et angiverisystem for avvikende tro og meninger. Vi må aldri glemme at den viktigste forutsetningen for et fredelig Norge er at vi bevarer vårt demokrati og at vi forsvarer grunnleggende menneskerettigheter som retten til å tro og mene hva man vil.

 

Kursinnhold

Vårt kurstilbud er en tilpasset og forenklet variant av en metodikk som er utviklet for politiet og andre sikkerhetsinstitusjoner. Kurset er utviklet av Tahir Mahmood, og bygger på hans store erfaring innen området, i tillegg til at han bygger på ny, internasjonal forskning innen radikalisering, ekstremisme og terrorisme.

Kurset er beregnet til å gå over 14 timer. Rent faglig er det en fordel om kurset går over to sammenhengende dager, men det kan også deles.

Vi har utarbeidet følgende forslag til opplegg for et 14 timers kurs:

Omfang: 14 timer. To dager.

Sted: Etter avtale

Dato: Valgfri

Pris: Ikke endelig avgjort

 

Kursprogram

Vi har utarbeidet følgende forslag til opplegg for et 14 timers kurs.

 Del 1: Innledning  

 • Kursmålsetting
 • Definisjoner, Perspektiver og Tilnærmingsmåter
 • Hvorfor dette kurset
 • Innføring i aktuell ideologi/religion 

Del 2: Radikaliseringsprosessen 

 • Modell og begreper
 • Trinn 

Del 3: Radikaliseringsprosessen forts. 

 • Drivkrefter
 • Grupperinger basert på kultur og religion 

Del 4: Identifisering av prosesser 

 • Hva skal observeres
 • Bruk av sjekklister
 • Observasjonsteknikker
 • Hva kan gå galt?
 • Veien videre
 • Spørsmål, oppsummering 

Del 5: Analyse av foreliggende opplysninger (Situasjonsanalyse) 

 • Hvordan samle løse tråder
 • Analyseteknikker
 • Bruk av analyseskjema 

Del 6: Hvordan velge strategier på bakgrunn av foreliggende situasjon 

 • Hva er en strategi
 • Strategiske muligheter
 • Strategiske valg 

Del 7: Hvordan velge tiltak på bakgrunn av valgte strategier 

 • Hva er et tiltak
 • Typer av tiltak
 • Valg av tiltak 

Del 8: Valg av argument, form og organisering av valgte tiltak 

 • Valg av argumentasjon
 • Valg av form
 • Organisering
 • Iverksetting 

Del 9: Casebasert trening for Del 5-8

 

 

 

Pre-order book

Gap Analysis Book

Book will be out in june 2016.
Pre-order the book: post@radicalisation.no

Our Intellectual and Exclusive Strength for Institutions and States

 • Innovation
 • Advanced Strategic process models
 • Knowledge based methodologies
 • Advanced Strategic courses
 • Advanced Strategic analysis
 • Advanced Strategic evaluations
 • Advanced Strategic solutions
 • Advanced Strategic policy makings
 • Advanced Strategic consultancies
 • Empirical Process Models - Methodologies
 • Advanced Tools of Administrative Solutions
 • 9 Advanced Counter Radicalisation Solutions for State Administrations
 • Mathematical Equations of Radicalistaion for Evaluations

Media

International the news

Tahir i VG, Slik vil han avslære radikalisering

Tahir i Dagbladet, Noen lider av et terrorsyndrom

Tahir i Aftenposten, Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Tahir i Dagsavisen, Vil radikalisering til livs

Tahir Tv

Tahir TV

Tahir TV