English Norwegian
English Italian French Spanish Chinese Arabic Russian

Grunnkurs for religiøse ledere

Religiøse ledere har ofte stor påvirkningskraft overfor ungdom. Dette pålegger dem et stort ansvar i kampen mor radikalisering og ekstremisme. Det er derfor viktig at de er årvåkne overfor disse truslene, vet hva de skal se etter og vet hva de skal gjøre.

Med riktig kunnskap om hva som skjer forut for selve terrorhandlingen, øker man muligheten til å identifisere og stoppe tilløpene før de resulterer i situasjoner som kan føre til død og ødelagte liv.

Men ofte mangler både kunnskap om hvilke prosesser som kan føre til radikalisering, hvilke konsekvenser en radikalisering kan føre til for dem det gjelder, deres familie og for storsamfunnet. Dette kan i verste fall føre til at man uforvarende er med på å oppmuntre til holdninger og utvikle miljøer man selv ikke kan stå inne for.

Vårt kurstilbud til religiøse ledere er en tilpasset og forenklet variant av en metodikk som er utviklet for PST, politiet og andre sikkerhetsinstitusjoner. Kurset vil ha fire hoveddeler og ha følgende oppbygging.

Del 1. En generell innføring om radikalisering, ekstremisme og terrorisme.

 • Definisjoner
 • Virksome strukturer og prosesser
 • Hvilke arenaer benyttes
 • Hva motiverer involvering

Del 2. Identifisering av potensielle problem.

 • Storsamfunnet
 • Lokalsamfunnet
 • Nærmiljøet
 • På skolen
 • Smågrupper
 • Enkeltindivid

Del 3. Hva kan gjøres av skole og lærere.

 • Generelt forebyggende arbeid
 • Spesifikt forebyggende arbeid
 • Individrettet arbeid

Del 4. Casebaserte arbeidsoppgaver og diskursjon

Rent faglig er det en fordel om kurset går over en hel dag, og at gruppene ikke blir for store. Vi ser imidlertid at disse idelle fordringer kan støte på organisatoriske, praktiske og økonomiske utfordringer. Om vårt kurstilbud, slik det er presentert for dere, skulle vekke interesse, er vi sikre på at tilbudet kan tilpasses til et omfang og en form som kan tilfredstille alle disse behov.

Avsluttningsvis er det viktig å huske på at ikke all radikalisering ender opp i terrorisme, og at man ikke skal bygge opp et angiverisystem for avvikende tro og meninger. Vi må aldri glemme at den viktigste forutsetningen for et fredelig Norge er at vi bevarer vårt demokrati og at vi forsvarer grunnleggende menneskerettigheter som retten til å tro og mene hva man vil.

Pre-order book

Gap Analysis Book

Book will be out in june 2016.
Pre-order the book: post@radicalisation.no

Our Intellectual and Exclusive Strength for Institutions and States

 • Innovation
 • Advanced Strategic process models
 • Knowledge based methodologies
 • Advanced Strategic courses
 • Advanced Strategic analysis
 • Advanced Strategic evaluations
 • Advanced Strategic solutions
 • Advanced Strategic policy makings
 • Advanced Strategic consultancies
 • Empirical Process Models - Methodologies
 • Advanced Tools of Administrative Solutions
 • 9 Advanced Counter Radicalisation Solutions for State Administrations
 • Mathematical Equations of Radicalistaion for Evaluations

Media

International the news

Tahir i VG, Slik vil han avslære radikalisering

Tahir i Dagbladet, Noen lider av et terrorsyndrom

Tahir i Aftenposten, Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Tahir i Dagsavisen, Vil radikalisering til livs

Tahir Tv

Tahir TV

Tahir TV