English Norwegian
English Italian French Spanish Chinese Arabic Russian

Kurs for ansatte i kriminalomsorgen

Fengsel har begynt å bli viktige arenaer for rekrutering til voldelig radikalisme. Det er flere årsaker til at innsatte og kriminelle er interessante for de som rekrutterer til ekstreme nettverk, For det første kan de tilby fart og spenning på en mer akseptabel måte enn ren kriminalitet. For det andre har mange ferdigheter som kan være verdifulle i planlegging og utføring av voldelige handlinger. For det tredje har mange allerede mistet respekten for storsamfunnets lover og regler, noe som ofte vil være barrierer for religiøst motiverte kadre.

22 juli 2011 har vist oss at terrorisme er en reel trusselfaktor i dagens Norge, og faren er på ingen måte over. Men terrorisme dukker oftest ikke opp fra intet, men er nesten alltid resultatet av en foregående radikaliseringsprosess. Med riktig kunnskap om hva som skjer forut for selve terrorhandlingen, øker man muligheten til å identifisere og stoppe tilløpene før de resulterer i situasjoner som kan føre til død og ødelagte liv. Vårt nye kurs vil være et viktig bidrag til dette.

Kursmålsetting

Dette er et kurs som gir en grunnleggende innføring av hva som ligger i begrepene radikalisering, ekstremisme og terrorisme, hva som kjennetegner dem og hvordan de kan oppdages.

Målsettingen med kurset er å gjøre ansatte i kriminalomsorgen i stand til å identifisere, foreslå og iverksette relevante tiltak i situasjoner som kan utvikle seg i uønsket retning.

Kursinnhold

Vårt kurstilbud er en tilpasset og forenklet variant av en metodikk som er utviklet for politiet og andre sikkerhetsinstitusjoner. Kurset er utviklet av Tahir Mahmood, og bygger på hans store erfaring innen området, i tillegg til at han bygger på ny, internasjonal forskning innen radikalisering, ekstremisme og terrorisme.

Kurset er beregnet til å gå over 6 timer. Rent faglig er det en fordel om kurset går over en hel dag, men det kan også deles. Det er også viktig at hele personalet blir delaktig i denne kunnskapen. Vi ser imidlertid at dette kan by på organisatoriske, praktiske og økonomiske utfordringer. Det som er mest vanlig, er først å arrangere kurset for nøkkelpersonellet, og så i trinn to for alle ansatte.

Vi har utarbeidet følgende forslag til opplegg for et 6 timers kurs.

Omfang: 6 timer. En eller to dager.

Sted: Etter avtale

Dato: Valgfri

Kursprogram

Time 1: Innledning

 • Kursmålsetting
 • Definisjoner, Perspektiver og Tilnærmingsmåter
 • Hvorfor dette kurset
 • Innføring i aktuell ideologi/religion

Time 2: Radikaliseringsprosessen

 • Modell og begreper
 • Trinn

Time 3: Radikaliseringsprosessen forts.

 • Drivkrefter
 • Arenaer

Time 4: Identifisering av prosesser

 • Hva skal observeres
 • Observasjonsteknikker
 • Hva kan gå galt?         

Time 5: Veien videre

 • Situasjonsanalyse
 • Valg av strategier
 • Valg av konkrete tiltak
 • Iverksetting
 • Evaluering
 • Rollefordeling, organisering

Time 6: Casebaserte arbeidsoppgaver og diskusjon

 • Casebaserte arbeidsoppgaver
 • Diskusjon
 • Oppsummering

Pre-order book

Gap Analysis Book

Book will be out in june 2016.
Pre-order the book: post@radicalisation.no

Our Intellectual and Exclusive Strength for Institutions and States

 • Innovation
 • Advanced Strategic process models
 • Knowledge based methodologies
 • Advanced Strategic courses
 • Advanced Strategic analysis
 • Advanced Strategic evaluations
 • Advanced Strategic solutions
 • Advanced Strategic policy makings
 • Advanced Strategic consultancies
 • Empirical Process Models - Methodologies
 • Advanced Tools of Administrative Solutions
 • 9 Advanced Counter Radicalisation Solutions for State Administrations
 • Mathematical Equations of Radicalistaion for Evaluations

Media

International the news

Tahir i VG, Slik vil han avslære radikalisering

Tahir i Dagbladet, Noen lider av et terrorsyndrom

Tahir i Aftenposten, Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Tahir i Dagsavisen, Vil radikalisering til livs

Tahir Tv

Tahir TV

Tahir TV