English Norwegian
English Italian French Spanish Chinese Arabic Russian


Kurs for journalister

 

Vårt kurs i undersøkende journalistikk om islamsk radikalisme vil gi deg økt kompetanse til å:

 • Lage nyskapende og relevante artikler og innslag om radikalisme, ekstremisme og terrorisme.
 • Få kontakt med alle typer aktører som er berørt av voldelig radikalisering, slik som returnerte jihadister, hjemmeværende jihadister, administrasjon og politikere, imamer, familie av jihadister, etc.

 • Være i stand til å kunne skape en fruktbar og relevant intervjusituasjon med alle typer aktører.

 • Selv kunne velge interessante, og nye vinklinger. Lage historier som er relevante både for berørte grupper og for publikum generelt.

 • Lage artikler og innslag som er så gode at de kan selges, nasjonalt og internasjonalt.


Hvorfor skrive om radikalisering, ekstremisme og terrorisme?

Økt radikalisering fører til økt fare for ekstremisme og terrorisme. Ekstremist basert terrorisme tar årlig livet av 20.000, skader hundre tusener og driver millioner på flukt. Terrorisme er derfor kanskje den mest uønskede formen for forbrytelser i verden i dag. Det er to hovedgrunner til å skrive om radikalisering, ekstremisme og terrorisme.

For det første har journalister en plikt til å informere om viktige hendelser i samfunnet, og det så korrekt som mulig. Dette er en del av pressens generelle samfunnsansvar.

Dernest er terrorisme godt stoff. Det er dramatisk, konkret, og berører sentrale deler av vår tilværelse som frykt, sorg, glede, ytrings- og trosfrihet, respekt, integrering og ulikhet.

Som journalist har du har en rolle å spille ved å gi fakta i stedet for å spre løse rykter. Det er din jobb som journalist å fortelle publikum sannheten om kriminalitet eller forklare hvorfor politibilen kjørt med fulle sirener. Hvis du kan etablere et ry for pålitelighet og tillit, vil du ikke bare få lettere adgang til informasjon, du vil også øke oppslutningen om din avis, radio- eller fjernsynskanal. Dette krever kunnskap om fagområdet, det krever kunnskap om hvordan man kan skaffe seg den nødvendige informasjonen og det krever kunnskap om hvordan den kan brukes.


 

Vårt kurstilbud

Del 1 En oversikt over fagområdet

 • Definisjoner og begreper

 • Islam: Filosofisk basis og skillelinjer

 • Radikaliseringsprosessen: Veien fra vanlig ungdom til terrorist

 • Hvilke preventive tiltak finnes

Del 2 Hvordan oppdage voldelige radikaliseringsprosesser i praksis

 • 102 indikatorer på radikalisering

 • Metoder

 • Undersøkelser

 • Arenaer

 • Problemstillinger

Del 3 Hva er undersøkende journalistikk innen radikalisering, ekstremisme og

terrorisme?

 • Typer, vinklinger

 • Hvordan finne gode historier

 • Hvordan bruke fakta

 • Hvordan gjennomføre en undersøkelse

Del 4 Spesifikke forhold knyttet til å skrive om Islam

 • Tillit

 • Kulturer, skikk og bruk

 • Tabuer

Tid:   4-6 timer

Sted: Etter avtale

 


Pre-order book

Gap Analysis Book

Book will be out in june 2016.
Pre-order the book: post@radicalisation.no

Our Intellectual and Exclusive Strength for Institutions and States

 • Innovation
 • Advanced Strategic process models
 • Knowledge based methodologies
 • Advanced Strategic courses
 • Advanced Strategic analysis
 • Advanced Strategic evaluations
 • Advanced Strategic solutions
 • Advanced Strategic policy makings
 • Advanced Strategic consultancies
 • Empirical Process Models - Methodologies
 • Advanced Tools of Administrative Solutions
 • 9 Advanced Counter Radicalisation Solutions for State Administrations
 • Mathematical Equations of Radicalistaion for Evaluations

Media

International the news

Tahir i VG, Slik vil han avslære radikalisering

Tahir i Dagbladet, Noen lider av et terrorsyndrom

Tahir i Aftenposten, Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Tahir i Dagsavisen, Vil radikalisering til livs

Tahir Tv

Tahir TV

Tahir TV