English Norwegian
English Italian French Spanish Chinese Arabic Russian
Grunnkurs for ansatte i NAV

Grunnkurs for ansatte i NAV

Det er behov for økt uønsket kompetanse knyttet til radikalisering av tre årsaker.

 1. Tiltakskonsulenter/saksbehandlere i NAV er ofte de første til å kunne oppdage dette signaler knyttet til radikalisering, da de er i førstelinjetjenesten og for nødvendig informasjon om brukeren.
 2. Det har vist seg at ulike kurs, tiltak og arrangement i regi av NAV er viktige arenaer for rekrutering til radikale bevegelser.  Dette knyttes direkte inn mot botid i Norge og med språkvansker, som gjør denne gruppen sårbar og lett tilgjengelig for tankesettet.
 3. NAV er viktig finansieringskilde for utvikling av ekstremisme og terrorisme ved at man bevisst bruker statlige og kommunale stønader KVP, AAP eller sosialstønad til livsopphold mens man planlegger eller kvalifiserer seg innen voldelig radikalisme.


22 juli 2011 har vist oss at terrorisme er en reel trusselfaktor i dagens Norge, og faren er på ingen måte over. Terrorisme dukker ikke opp fra intet, det er nesten alltid et resultatet av en foregående radikaliseringsprosess. Med riktig kunnskap om hva som skjer forut for selve terrorhandlingen, øker man muligheten til å identifisere og stoppe tilløpene før de resulterer i situasjoner som kan føre til død og ødelagte liv.

Kursmålsetting

Dette er et kurs som gir en grunnleggende innføring av hva som ligger i begrepene radikalisering, ekstremisme og terrorisme, hva som kjennetegner dem og hvordan de kan oppdages.

Målsettingen med kurset er å gjøre ansatte i NAV og tjenestetilbydere for NAV  i stand til å identifisere, foreslå og iverksette relevante tiltak i situasjoner som kan utvikle seg i uønsket retning.

Det er viktig å understreke at ikke all radikalisering ender opp i terrorisme, og at man ikke skal bygge opp et angiverisystem for avvikende tro og meninger. Vi må aldri glemme at den viktigste forutsetningen for et fredelig Norge er at vi bevarer vårt demokrati og at vi forsvarer grunnleggende menneskerettigheter som retten til å tro og mene hva man vil.

Kursinnhold

Vårt kurstilbud er en tilpasset og forenklet variant av en metodikk som er utviklet for politiet og andre sikkerhetsinstitusjoner. Kurset er utviklet av Tahir Mahmood, og bygger på hans store erfaring innen området, i tillegg til at han bygger på ny, internasjonal forskning innen radikalisering, ekstremisme og terrorisme.

Kurset er beregnet til å gå over 8 timer. Rent faglig er det en fordel om kurset går over en hel dag, men det kan også deles. Det er også viktig at hele personalet blir delaktig i denne kunnskapen. Vi ser imidlertid at dette kan by på organisatoriske, praktiske og økonomiske utfordringer. Det som er mest vanlig, er først å arrangere kurset for nøkkelpersonellet, og så i trinn to for alle ansatte.


Omfang: 8 timer. En eller to dager.
Sted: Etter avtale
Dato: Etter forespørsel


Kursprogram

Vi har utarbeidet følgende forslag til opplegg for et 8 timers kurs.

Del 1: Innledning

 •  Kursmålsetting
 • Definisjoner, Perspektiver og Tilnærmingsmåter
 • Hvorfor dette kurset
 • Innføring i aktuell ideologi/religion

Del 2: Radikaliseringsprosessen

 • Modell og begreper
 • Trinn

Del 3: Radikaliseringsprosessen forts.

 • Drivkrefter
 • Grupperinger basert på kultur og religion

Del 4: Identifisering av prosesser

 • Hva skal observeres
 • Observasjonsteknikker
 •   Hva kan gå galt?
 • Veien videre
 • Spørsmål, oppsummering         

 

Pre-order book

Gap Analysis Book

Book will be out in june 2016.
Pre-order the book: post@radicalisation.no

Our Intellectual and Exclusive Strength for Institutions and States

 • Innovation
 • Advanced Strategic process models
 • Knowledge based methodologies
 • Advanced Strategic courses
 • Advanced Strategic analysis
 • Advanced Strategic evaluations
 • Advanced Strategic solutions
 • Advanced Strategic policy makings
 • Advanced Strategic consultancies
 • Empirical Process Models - Methodologies
 • Advanced Tools of Administrative Solutions
 • 9 Advanced Counter Radicalisation Solutions for State Administrations
 • Mathematical Equations of Radicalistaion for Evaluations

Media

International the news

Tahir i VG, Slik vil han avslære radikalisering

Tahir i Dagbladet, Noen lider av et terrorsyndrom

Tahir i Aftenposten, Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Tahir i Dagsavisen, Vil radikalisering til livs

Tahir Tv

Tahir TV

Tahir TV