English Norwegian
English Italian French Spanish Chinese Arabic Russian

Hvem vi er

Tahir Mahmood

Tahir Mahmood er oppvokst i Pakistan og England, og har vært gjesteforeleser ved Salford University College og Høyskolen i Oslo. Fra 1997 til 2007 var Mahmood konsulent med arbeidsområde internasjonal kriminalitet. Oppdragsgivere var norske styresmakter og finansnæringen. Mahmood har startet opp en lang rekke tiltak i lokalmiljøet i Drammen, blant annet ”Gjestebud”, ”Flerkulturell feiring av jul, nyttår og Id”, ”DOTL" (Drammen og omegn Tros- og livssynsforum) og dialogmøter mellom forskjellige religioner og kulturer. Han står videre bak en rekke oppfinnelser og innovasjonsprosjekter.

Ole Fjøse

Ole Fjøse er Cand. Polit. fra Universitetet i Bergen, og har arbeidet med aktivitetsstyring i offentlig sektor, markedsanalyse, innovasjon og integrering i form av undervisning, forskning og rådgivning.

Pre-order book

Gap Analysis Book

Book will be out in june 2016.
Pre-order the book: post@radicalisation.no

Our Intellectual and Exclusive Strength for Institutions and States

 • Innovation
 • Advanced Strategic process models
 • Knowledge based methodologies
 • Advanced Strategic courses
 • Advanced Strategic analysis
 • Advanced Strategic evaluations
 • Advanced Strategic solutions
 • Advanced Strategic policy makings
 • Advanced Strategic consultancies
 • Empirical Process Models - Methodologies
 • Advanced Tools of Administrative Solutions
 • 9 Advanced Counter Radicalisation Solutions for State Administrations
 • Mathematical Equations of Radicalistaion for Evaluations

Media

International the news

Tahir i VG, Slik vil han avslære radikalisering

Tahir i Dagbladet, Noen lider av et terrorsyndrom

Tahir i Aftenposten, Holder lynkurs i radikalisering for politi og lærere

Tahir i Dagsavisen, Vil radikalisering til livs

Tahir Tv

Tahir TV

Tahir TV